Деректер: Атомның құрылысы

 • Фильм жайлы ақпарат
 • Фильм жайлы ақпарат

  Фильмнің қысқаша мазмұны

  Ғалымдардың атом құрылысы жайлы түрлі теориялары және олардың тарих жолында өзгеруі.

  Маңызды деректер

  • 1804 жылы Дальтон атомды қатты әрі толық қарапайым сфера деп болжады.
  • 1898 жылы Томсон атомды теріс зарядталған электрондары бар оң зарядталған сфера деп пайымдады.
  • 1909 жылы Резерфорд тығыз, оң зарядталған ядроны дұрыс анықтады, және 1913 жылы Бор бұл ядроның айналасындағы электрондық сақиналар үлгісін құрастырды.
  • 1930 жылдары, Чедвик атом ядросы протондар мен нейтрондардан құралатынын анықтады.
 • Транскрипт
 • Транскрипт

  Транскриптті жүктеу

  б.з.д. 5 ғасыр

  Грек философтары материя көзге көрінбейтін ұсақ бөлшектерден тұрады деп болжап,оларды…

  Атомдар немесе грекше «атомос» деп атады

  Тарихқа көз салсақ, ғалымдар атом құрылысын түсіндіру үшін оның түрлі модельдерін ұсынған

  1804: дальтонның атомдар туралы идеясы

  Қарапайым сфера - қатты және толық

  1898: томсонның алхоры пудингі моделі

  Теріс электрондары бар оң сфера

  1909: резерфордтың идеясы

  Күн жүйесіндегі тәрізді ядроны айнала орналасқан орбитадағы электрондар

  1913: бордың моделі

  Электрондық сақиналар энергия деңгейінің артуын көрсетеді

  1930-жылдар: чедвик үлгісі

  Гейзенбергтің электрон "бұлттары"

  туралы идеясы мен протон және нейтрондары бар ядро

  Қазір: субатомдық бөлшектер мен кванттық механика

  атом құрылысының үлгілерін көптеп ұсынуда

 • Ұқсас фильмдер
 • Ұқсас фильмдер